IT Service Management

Houd de controle op kwaliteit van dienstverlening, verdiensten, ticketafhandeling en klant relatie met IT Service Management. U houdt zicht op alle contractafspraken, geeft de service desk alle tools die ze nodig hebben en beheert de klantrelatie vanuit één integraal klantbeeld, waarin voor iedereen duidelijk is wat er geleverd moet worden. ITSM is een volledige integratie van IT Service Management, HRM en CRM, Projectmanagement, Documentmanagement, Financieel management en Workflow management.


 • Volledige integratie met HRM, CRM, Projectmanagement, Document Management, Workflowmanagement
 • Financiële afhandeling van contracten naar Globe
 • Flexibele oplossing in vastlegging en procesaansturing
 • Volledige ITIL-ondersteuning, verregaande functionaliteit
 • Integratie met MS Reporting Services, MS Office én MS Active Directory
 • Monitoren van doorloptijden t.o.v. SLA afspraken
 • Werkzaamheden die plaatsvinden op support tickets op de juiste wijze vastleggen en indien buiten contractafspraken, ook automatisch via Exact Globe kunnen factureren
Categorie:

Met ITSM werken je collega’s en klanten naadloos samen op basis van ITIL-proces ondersteuning. Bij de ontwikkeling is vooral goed nagedacht over klantgerichtheid, eenvoud en ondernemerschap. Of het nu gaat om diensten of projecten, ITSM zorgt ervoor dat klanten deskundig, tijdig en zeer gebruikersvriendelijk worden bediend. Maar ook dat gemaakte afspraken voor iedereen duidelijk zijn, zodat altijd helder is of werkzaamheden moeten worden gefactureerd of onder contract vallen. Door integratie van IT Service Management met CRM, projectmanagement, HRM, workflow en finance, ontstaat een 360 graden klantbeeld waardoor klanten nog beter bediend kunnen worden.

Met ITSM beschikt u over:

 • Een integrale oplossing voor klantgerichte IT-dienstverlening
 • Een 360 graden klantbeeld door integratie van IT Service Management, HRM, CRM, Finance,
  projectmanagement, Document management en Workflow
 • Financiële afhandeling van contracten, inclusief facturatie van meerwerk buiten contract
 • Volledig inzicht in gemaakte afspraken, Service Levels en afhandeling van tickets
 • Integratie met MS Reporting Services, MS Office en MS Active Directory
 • De uitbreidingsoptie voor ITSM-klantenportaal, waarin klanten zelf incidenten kunnen
  aanmaken en volgen.

ITSM in de praktijk:

Alle medewerkers worden volledig voorzien in volledige procesondersteuning voor incidenten, problemen, wijzigingen, configuraties, het afgesproken serviceniveau en de kosten op basis van het beheercontract.

Omdat ITSM een volledig integrale oplossing is, beschikken alle medewerkers over een compleet klantbeeld waardoor zij klantgerichter, sneller en beter kunnen helpen. Zo is er altijd een actueel overzicht van lopende klachten, facturen en openstaande posten, contractafspraken, historie van incidenten c.q. wijzigingen en configuratie-items.

Door de integrale aanpak is het eenvoudig om Service Levels te monitoren en mensen tijdig te informeren over acties die uitgevoerd moeten worden om contractafspraken na te komen en de klant naar tevredenheid te bedienen. Zowel de operationele afhandeling als de financiële verwerking van de contracten wordt volledig gestuurd vanuit ITSM, waardoor er altijd inzicht is in opbrengsten, kosten en betalingen van contracten.

Factsheet

Lees de volledige factsheet:  IT Service Management (103 downloads)

Disclaimer

 • Alleen in combinatie met licentierol: CRM en professional.
 • Deze oplossing is een Plug & Play template op basis van de de functionaliteit zoals beschreven is in gebruikershandleiding.
 • Aanpassingen op deze template zijn mogelijk op basis van meerwerk.
 • Deze template maakt onbeperkt gebruik van Solution Builder, TVM en WordMerge.

Informatieaanvraag

Ik wil graag meer informatie over de bouwstenen van Eddon Software